Den goda organisationen – för hållbara människor i ett hållbart samhälle.

Idag ser vi alltför ofta att företag och organisationer fokuserar på kortsiktig ekonomisk tillväxt, finansiella nyckeltal och tekniska system.

Vi som jobbar med utvecklingsprogrammet The Human Element vill som komplement till det lyfta fram vikten av mänsklig tillväxt.

Vi vill sätta människan i fokus eftersom det är människorna som är organisationen.

 

Vad skapar den goda organisationen?

Både chefer och medarbetare behöver gedigen kunskap och insikt kring vad som stödjer och vad som undergräver effektivt, utvecklande samarbete och arbetsglädje. Den personliga utvecklingen behöver prioriteras för att lyfta fram det mänskliga. Vi behöver chefer och medarbetare som förstår vikten av självkännedom och som vill utforska sina egna förmågor för att som framtidens ledare utveckla ett hållbart samhälle med väl fungerande och effektiva organisationer. I organisationer där människorna mår väl och där varje individ får känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt byggs framgång och välmåga.

 

 

FIRO & The Human Element®

 

The Human Element bygger på Ph.D. Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Enligt FIRO är vår självbild helt central i våra liv, liksom vår självkänsla. Nyckeln till framgångsrika relationer i arbetet, i affärer och privat handlar, i ett nötskal, om att

 

 • vår självbild påverkar våra känslor
 • våra känslor påverkar våra beteenden
 • våra beteenden påverkar de resultat vi uppnår.

 

Människors påverkan på organisationens välmåga och framgång handlar därför till mycket stor del om graden av självinsikt hos individen.

 

 

Nyttan med The Human Element®

Individens vinst:

 

 • Ökad självkännedom och insikt om hur behov, rädslor och försvar styr beteende.
 • Ökad trygghet i ledarskapet.
 • Tillit och öppenhet i samarbete och kommunikation.
 • Medvetenhet om egna val.
 • Ökad kvalitet och effektivitet i ledarskap och samarbete.

Organisationens vinst:

 

 • Ökat personligt ansvar.
 • Ökad effektivitet och kreativitet.
 • Förbättrad kommunikation och därmed färre missförstånd.
 • Smidigare organisationsförändringar.
 • Ökad intern och extern goodwill.
 • Färre konflikter.

 

En utvecklingsinsats grundad på The Human Element (THE) innebär att chefer och medarbetare ökar sin självinsikt och utvecklar förmågan att samarbeta och kommunicera.

Den sociala arbetsmiljön förbättras och ökad arbetsglädje bidrar till kreativitet och effektivitet.

Under Almedalsveckan 2018 bjöd vi in till två seminarier. Drygt 100 intresserade besökare lyssnade och ställde frågor.

Nu blickar vi framåt och planerar för nya seminarium under Almedalsveckan 2019.

Vill du att vi delar med oss av våra erfarenheter är du välkommen att höra av dig så berättar vi mer om vad vi har att erbjuda.

 

 

HÖSTENS ÖPPNA UTBILDNINGAR:

- Utvecklande samarbete, 1-2/10 + 12/11. Gotland. www.gottberg.nu

- Samarbetsinriktat förhållningssätt, 2-3/10. Jämtland.

www.ajiwa.se

- The Human Element, 5 dagar internat. 15-19/10. Österlen.

www.gottberg.nu

- The Human Element, 3+2+2 dagar m start 17/10. Jämtland.

www.ajiwa.se

 

2019:

- The Human Element, Internat. 31/3 - 5/4 på Österlen.

www.gottberg.nu