Den goda organisationen – för hållbara människor i ett hållbart samhälle.             


 

Idag ser vi alltför ofta att företag och organisationer fokuserar på  kortsiktig ekonomisk tillväxt, finansiella nyckeltal och tekniska system.

Vi som jobbar med utvecklingsprogrammet The Human Element vill  som komplement till det lyfta fram vikten av mänsklig tillväxt.

Vi vill sätta människan i fokus eftersom det är människorna som är organisationen.


Vad  skapar den goda organisationen?

 Både chefer och medarbetare behöver gedigen kunskap och insikt kring vad som stödjer och vad som  undergräver effektivt, utvecklande samarbete och arbetsglädje. Den personliga utvecklingen behöver prioriteras för att lyfta fram det mänskliga. Vi behöver chefer och medarbetare som förstår vikten av självkännedom och som vill utforska sina egna förmågor för att som framtidens ledare utveckla ett hållbart samhälle med väl fungerande och effektiva organisationer. I organisationer där människorna mår väl och där varje individ får känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt byggs framgång och välmåga.FIRO & The Human Element®


The Human Element bygger på Ph.D. Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Enligt FIRO är vår självbild helt central i våra liv, liksom vår självkänsla. Nyckeln till framgångsrika relationer i arbetet, i affärer och privat handlar, i ett nötskal, om att


 • vår självbild påverkar våra känslor
 • våra känslor påverkar våra beteenden
 • våra beteenden påverkar de resultat vi uppnår.


Människors påverkan på organisationens välmåga och framgång handlar därför till mycket stor del om graden av självinsikt hos individen.Nyttan med The Human Element®

Individens vinst:


 • Ökad självkännedom och insikt om hur behov, rädslor och försvar styr beteende.
 • Ökad trygghet i ledarskapet.
 • Tillit och öppenhet i samarbete och kommunikation.
 • Medvetenhet om egna val.
 • Ökad kvalitet och effektivitet i ledarskap och samarbete.

Organisationens vinst:


 • Ökat personligt ansvar.
 • Ökad effektivitet och kreativitet.
 • Förbättrad kommunikation och därmed färre missförstånd.
 • Smidigare organisationsförändringar.
 • Ökad intern och extern goodwill.
 • Färre konflikter.


En utvecklingsinsats grundad på The Human Element (THE) innebär att chefer och medarbetare ökar sin självinsikt och utvecklar förmågan att samarbeta och kommunicera.

När den sociala arbetsmiljön förbättras ökar arbetsglädjen och bidrar till kreativitet och effektivitet.

Under Almedalsveckan 2018 bjöd vi in till två seminarier. Drygt 100 intresserade besökare lyssnade och ställde frågor.

 

Så nu hälsar vi dig välkommen till oss igen, nu under ALMEDALSVECKAN  2019:

Vi kommer att bjuda på två seminarier:

 

1 juli kl 10.30 - 11.30 i sal B24 på Campus Gotland.

2 juli kl 14.30 - 15.30 i sal B24 på Campus Gotland.

 

Varmt välkommen hälsar Margareta & Ingemar.